به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ؛مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای سلامت کارکنان و ارباب رجوع گفت : برای مقابله و جلوگیری از انتقال ویروس منحوس کرونا رعایت نکات بهداشتی امری مهم است و باید قابل توجه ادارات و دستگاه های مختلف قرار […]

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ؛مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای سلامت کارکنان و ارباب رجوع گفت : برای مقابله و جلوگیری از انتقال ویروس منحوس کرونا رعایت نکات بهداشتی امری مهم است و باید قابل توجه ادارات و دستگاه های مختلف قرار گیرد .

سید محمد نصیری راد افزود : با توجه به وسعت کار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و مراجعات زیاد مردم به این اداره ، برای حفظ سلامت کارکنان و ارباب رجوع ، سه دستگاه مکانیزه ضدعفونی دست در ورودی ساختمان اداره کل نصب شده که این کار میتواتد کمک زیادی به حفظ سلامت مردم داشته باشد .

وی گفت : علاوه بر این کار ، کلیه پروتکل های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این اداره کل رعایت میشود و پرسنل و ارباب رجوع با استفاده از ماسک و دیگر نکات بهداشتی به سلامت خود و جامعه کمک میکنند .

نصیری تصریح کرد : برای حفظ سلامت مردم ، به افراد و مراجعه کنندگانی که ماسک و نکات بهداشتی را رعایت نکنند ، خدمات ارائه نمیشود .

وی با بیان اینکه تا شکست کامل این ویروس منحوس نکات بهداشتی در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به صورت کامل رعایت میشود ، ادامه داد : تنها راه مقابله با این ویروس و حفظ سلامت خود و جامعه استفاده از ماسک و رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است که انتظار میرود مردم با ادارات در این خصوص همکاری داشته باشند تا خدمات مطلوبی را نیز دریافت کنند .

اداره کل  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد پیشرو در رعایت پروتکل های بهداشتی فضای اداری

 

اداره کل  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد پیشرو در رعایت پروتکل های بهداشتی فضای اداری

 

اداره کل  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد پیشرو در رعایت پروتکل های بهداشتی فضای اداری