طی احکامی جداگانه ۳ مدیر کل در حوزه معاونت عمرانی تغییر کردند به گزارش قلم دنا،طی احکامی جداگانه از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیران کل دفتر فنی،شهری و بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تغییر کردند. در این احکام آقای عیسی شهامت به عنوان سرپرست اداره کل شهری ،آقای بیژن حسن پور به عنوان سرپرست […]

طی احکامی جداگانه ۳ مدیر کل در حوزه معاونت عمرانی تغییر کردند

به گزارش قلم دنا،طی احکامی جداگانه از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، مدیران کل دفتر فنی،شهری و بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تغییر کردند.

در این احکام آقای عیسی شهامت به عنوان سرپرست اداره کل شهری ،آقای بیژن حسن پور به عنوان سرپرست اداره کل دفتر فنی و آقای محمد محمدی معاون آقای محمدی تبار به عنوان سرپرست اداره کل ستاد بحران استانداری منصوب شدند.
مراسم تودیع و معارفه با حضور معاون عمرانی استاندار در حال برگزاری ست.