نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی: قضیه آقای تاجگردون متفاوت است زیرا این فرد دارای یک شبکه بزرگ فساد است و از این طریق منافعی کسب کرده است و قطعا اعتبارنامه این شخص بعد از قرائت در صحن و رأی گیری آن رد خواهد شد.

به گزارش قلم دنا نماینده تهران در مجلس گفت: آقای دلخوش با دادن تعهد به نمایندگان معترض مبنی بر پس دادن زمین‌های تصرف شده به بیت المال، تایید اعتبارنامه خود را به صورت مشروط گرفت.

علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مبنی بر چرایی تایید اعتبار نامه کاظم دلخوش و آیا این مورد امکان دارد در اعتبار نامه تاجگردون پیش بیاید؟، اظهار داشت: اعتبارنامه آقای دلخوش به این علت تایید شد که فساد وی شبکه‌ای نبود بلکه شخصی و فردی بود.
وی ادامه داد: از این رو آقای دلخوش با دادن تعهد به نمایندگان معترض مبنی بر پس دادن زمین‌های تصرف شده به بیت المال، اعتبارنامه این منتخب با این شروط‌ها تایید شد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اما قضیه آقای تاجگردون متفاوت است زیرا این فرد دارای یک شبکه بزرگ فساد است و از این طریق منافعی کسب کرده است و قطعا اعتبارنامه این شخص بعد از قرائت در صحن و رأی گیری آن رد خواهد شد.