مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد آخرین وضعیت پروژه های شهرستان گچساران را تشریح کرد. به گزارش قلم دنا، به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد سید محمد نصیری راد آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران را تشریح کرد و گفت؛۳ […]

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد آخرین وضعیت پروژه های شهرستان گچساران را تشریح کرد.

به گزارش قلم دنا، به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد سید محمد نصیری راد آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران را تشریح کرد و گفت؛۳ پروژه مهم در حوزه شهرستان گچساران با پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در حال اجرا می باشد.

وی افزود؛دو پروژه مهم تعمیر اساسی پل های روستای دیل و آرو شهرستان گچساران با اعتبار ۷۰۰میلیون تومان و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد.
نصیری راد با اشاره به اینکه پروژه مهم دیگر روکش و لکه گیری آسفالت گچساران- بی بی حکیمه در حال اجرا می باشد گفت؛این پروژه بطول ۳کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی در حال اجرا می باشد.
وی در ادامه افزود؛محل اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود؛خط کشی محور های ارتباطی، تعمیر و تعویض گارد ریل ،تعمیر و تعویض تابلوهای هشدار دهنده از دیگر کارهای این اداره کل در شهرستان گچساران می باشد.

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر

 

تشریح آخرین وضعیت پروژه های راهداری شهرستان گچساران/تصاویر