سرپرست شبکه بهداشت ودرمان گچساران و هیئت همراه با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران درخصوص تعاملات بین بخشی بهداشت و درمان شهرستان تبادل نظر کردند. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان گچساران، دراین دیدار که درمحیطی دوستانه برگزارشد گزارشی ازبیماری کووید۱۹ شهرستان توسط طرفین ارائه […]

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان گچساران و هیئت همراه با مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران درخصوص تعاملات بین بخشی بهداشت و درمان شهرستان تبادل نظر کردند.

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان گچساران، دراین دیدار که درمحیطی دوستانه برگزارشد گزارشی ازبیماری کووید۱۹ شهرستان توسط طرفین ارائه شد.

دکتر آرین غلامیان سرپرست شبکه بهداشت و درمان گچساران اظهار داشت: بیماری کووید۱۹ باعث شد که تعاملات بین بهداشت ودرمان شهرستان با بهداشت ودرمان صنعت نفت گچساران بیشترشود.

وی گفت: بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران از اولین اداراتی بود که دراین خصوص با شبکه بهداشت ودرمان هماهنگ شد.

دکتر غلامیان بیان داشت: دراکثرجلسات ستادملی مبارزه با کرونا شهرستان، بهداشت ودرمان صنعت نفت حضور فعال داشته است.
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان گچساران سپس ازرعایت پروتکل های بهداشتی درمناطق نفت خیز گچساران قدردانی کرد.

درادامه مهندس هوشنگ صیدالی نیزضمن قدردانی ازعملکرد و تعاملات بوجودآمده بین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گچساران با شبکه بهداشت ودرمان صنعت نفت، ازآمادگی بیشتر شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خبر داد وگفت:ما پیرو تصمیملات ستادملی مبارزه باکرونا شهرستان هستیم وارائه خدمات دراین خصوص،خدمت به مردم شهرستان می باشد.

دراین دیدار معاون بهداشتی شبکه، مسئول واحد نظارت بر درمان، کارشناس فنی مهندسی ساختمان و روابط عمومی شبکه و رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت، رئیس مرکزبهداشت، رئیس دفتر مدیرعامل، مدیر روابط عمومی و رئیس HSEشرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران حضور داشتند.