به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، فرماندار شهرستان بهمئی از آسفالت راه ارتباطی ۲۲ روستای این شهرستان خبر داد. سنایی در این رابطه افزود: راه ارتباطی این تعداد روستا با ۷ میلیارد تومان اعتبار از محل کمکهای وزارت نفت به شهرستان انجام خواهد شد. وی اظهارکرد: تاکنون کار آسفالت راه ارتباطی ۱۷ روستا انجام […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا، فرماندار شهرستان بهمئی از آسفالت راه ارتباطی ۲۲ روستای این شهرستان خبر داد.

سنایی در این رابطه افزود: راه ارتباطی این تعداد روستا با ۷ میلیارد تومان اعتبار از محل کمکهای وزارت نفت به شهرستان انجام خواهد شد.

وی اظهارکرد: تاکنون کار آسفالت راه ارتباطی ۱۷ روستا انجام شده و ۸ روستا مابقی در دست اجراست. این پروژه در آینده نزدیک افتتاح و به بهره برداری خواهد.