مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های در حال اجرای شهرستان های کهگیلویه و لنده بازدید کرد. به گزارش قلم دنا، در ادامه ی بازدید ها و نظارت مستقیم سید محمد نصیری راد مدیر کل پر تلاش راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و […]

 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های در حال اجرای شهرستان های کهگیلویه و لنده بازدید کرد.

به گزارش قلم دنا، در ادامه ی بازدید ها و نظارت مستقیم سید محمد نصیری راد مدیر کل پر تلاش راهداری و حمل و نقل جاده ای کهگیلویه و بویراحمد از پروژه ها،اینبار از بعضی پروژه های در حال اجرای شهرستان های کهگیلویه و لنده بازدید نمود.

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده

 

گزارش تصویری بازدید مدیرکل راهداری استان از پروژه های کهگیلویه و لنده