با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرهنگ پاسدار احمد سعیدی به عنوان رئیس سازمان بسیج عشایری کشور منصوب شد. سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور حکمی سرهنگ پاسدار احمد سعیدی را بعنوان رئیس سازمان بسیج عشایری کشور منصوب کرد. سوابق قبلی سرهنگ احمد سعیدی به شرح […]

 

با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرهنگ پاسدار احمد سعیدی به عنوان رئیس سازمان بسیج عشایری کشور منصوب شد.

سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور حکمی سرهنگ پاسدار احمد سعیدی را بعنوان رئیس سازمان بسیج عشایری کشور منصوب کرد.

سوابق قبلی سرهنگ احمد سعیدی به شرح زبر است:
۱_ مدیر آموزش فرماندهی آموزش نیروی مقاومت بسیج
۲_ مسئول فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج عشایری کشور
۳_ جانشین سازمان بسیج عشایری کشور به مدت ۶ سال

سرهنگ پاسدار سعیدی از فرزندان شهرستان بویراحمد می باشد.