به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، طی حکمی از سوی مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی سجاد نوبهار به عنوان مسئول دفتر وی در تهران منصوب شد. سجادنوبهار دانشجوی ارشد مدیریت است و مدت ده سال است که در عرصه رسانه و خبرنگاری فعالیت دارد . سجاد نوبهار […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا ، طی حکمی از سوی مهدی روشنفکر نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی سجاد نوبهار به عنوان مسئول دفتر وی در تهران منصوب شد.

سجادنوبهار دانشجوی ارشد مدیریت است و مدت ده سال است که در عرصه رسانه و خبرنگاری فعالیت دارد .

سجاد نوبهار همچنین مسئولیت و سرپرستی خبرگزاری تسنیم را در استان برعهده دارد .

پایگاه خبری قلم دنا، از اقدام شایسته دکتر روشنفکر قدردانی و برای همکار رسانه ای جناب آقای نوبهار آرزوی موفقیت و بهره گیری از مسئولیت جدید در خدمت به مردم استان بویژه حوزه انتخابیه دارد.