یک کهگیلویه و بویراحمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی شد. به گزارش”قلم دنا”؛ طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی کیخسرو چنگلوایی بعنوان رئیس سازمان حفظ نباتات و معاون وزیر کشاورزی منصوب شد. مراسم معارفه با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در محل این سازمان برگزار خواهد شد. وی که اصالتا از فرزندان کهگیلویه […]

 

یک کهگیلویه و بویراحمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی شد.

به گزارش”قلم دنا”؛ طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی کیخسرو چنگلوایی بعنوان رئیس سازمان حفظ نباتات و معاون وزیر کشاورزی منصوب شد.

مراسم معارفه با حضور دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در محل این سازمان برگزار خواهد شد.

وی که اصالتا از فرزندان کهگیلویه می باشد بیش از یک دهه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان را در کارنامه کاری خود دارد.