با حکم معاون وزیر بهداشت، یک کهگیلویه و بویراحمدی اهل شهرستان بهمئی مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی این وزارتخانه شد.

به گزارش قلم دنا ،سیدکامل تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در حکمی، نصرت اله ظفری را به سمت مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای نصرت الله ظفری
با عنایت به تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی در حوزه پشتیبانی و امور رفاهی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل امور پشتیبانی و رفاهی منصوب می شوید. امید است با همکاری و هماهنگی و تعامل با کلیه مدیران حوزه معاونت و دیگر معاونتهای ستادی و معاونتهای توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم  پزشکی کشور و سازمانهای وابسته در جهت  تحقق اهداف زیر اقدام  نمائید:
– طراحی و اجرای دقیق پروژه ها و اقدام ها در چارچوب برنامه های وزارتی و معاونت متبوع
– حمایت و پشتیبانی مناسب از برنامه های کلیه معاونتهای ستادی
– بهبود امور رفاهی کارکنان
– توسعه و بهبود خدمات پشتیبانی
– ساماندهی و توسعه برنامه های ورزشی کارکنان در ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی
– هماهنگی و تعامل با دانشگاههای علوم پزشکی در جهت اجرای برنامه های عملیاتی آنها
بدیهی است، کلیه مدیران و مشاوران حوزه معاونت در راستای دستیابی به اهداف مذکور همکاری های لازم را با جنابعالی خواهند نمود. توفیق شما را از درگاه ایزد منان خواستارم .

ظفری از فرزندان شایسته بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد