به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،سرگردصفادوست درحاشیه راه اندازی این طرح گفت:درراستای منویات مقام معظم رهبری ولبیک به فرمایشات آن معظم له وبابررسی های میدانی بعمل آمده برای اولین بار وبه مناسبت هفته کارگراقدام به راه اندازی کارگاه سنگهای تزئینی نمودیم. سرگردصفادوست افزود:این طرح درمرحله اول باوجود ابزارهای ساده ودستگاههای ابتدایی اشتغالزایی ۸نفرازنیروی انسانی […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،سرگردصفادوست درحاشیه راه اندازی این طرح گفت:درراستای منویات مقام معظم رهبری ولبیک به فرمایشات آن معظم له وبابررسی های میدانی بعمل آمده برای اولین بار وبه مناسبت هفته کارگراقدام به راه اندازی کارگاه سنگهای تزئینی نمودیم.

سرگردصفادوست افزود:این طرح درمرحله اول باوجود ابزارهای ساده ودستگاههای ابتدایی اشتغالزایی ۸نفرازنیروی انسانی رافراهم نموده که انتظارمیرودباهمکاری سازمان‌های ذی ربط وپرداخت تسهیلات درمرحله دوم خط تولیداشتغالزایی بیش از۲۰ نفراز کارگران هم استانی رافراهم نماید.

مسئول بسیج کارگران استان گفت:باتوجه به مدیریت خوب مهندس مصلح مدیرتوانمدکارگاه،وپشتیبانی این سازمان تامرحله راه اندازی صددرصدی طرح انتظارمیرودقبل ازاتمام سال جاری علاوه بررفع نیازمندیهای استان دراینخصوص بتوانیم به استان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه هم صادرات داشته باشیم.

درادامه مهندس مصلح مدیراجرایی طرح هم باقدردانی اززحمات سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان بعنوان یارویاورجامعه کارگری وکارفرمایی گفت:سنگهای نانواز نوع سنگهای تزئینی درمرحله اول طرح در۱۰، قالب متفاوت تشکیل شده است که توانستیم زمینه اشتغال ۸ نفرکارگررافراهم نماییم، مهندس مصلح افزود، ازخصوصیات مهم این نوع سنگهاسبکی وزن، مقاومت بالا، قدرت چسپندگی، ارزان بودن قیمت آنان است که درحال حاضربااستفاده ازابزارآلات ابتدایی روزانه ۱۵۰تا۲۰۰مترتولیدداریم که انتظارمیرودباپشتیبانی خوب ونظارت ریاست محترم سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان ودرصورت اعطای تسهیلات لازم بتوانیم روزانه بیش از۴۰۰تا۵۰۰ مترتولیدوزمینه اشتغال بیش از۲۰ نفراز بسیجیان جامعه کارگری رافراهم نماییم..