به گزارش قلم دنا،معاون بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گفت:در بازرسی و گشت مشترک از بازار شهرستان دنا (شهر های سیسخت و پاتاوه ) با حضور مدیر کل تعزیرات،فرماندارشهرستان دنا،دادستان دنا ، بازرسان اداره صمت دنا،بازرسان مرکز استان،شبکه بهداشت دنا و یگان امداد نیروی انتظامی برای بازرسی سرزده به بازار شهرستان دنا رفتیم. باقری […]

به گزارش قلم دنا،معاون بازرسی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گفت:در بازرسی و گشت مشترک از بازار شهرستان دنا (شهر های سیسخت و پاتاوه ) با حضور مدیر کل تعزیرات،فرماندارشهرستان دنا،دادستان دنا ، بازرسان اداره صمت دنا،بازرسان مرکز استان،شبکه بهداشت دنا و یگان امداد نیروی انتظامی برای بازرسی سرزده به بازار شهرستان دنا رفتیم.

باقری اظهار کرد: در این بازرسی ها برای ۱۳ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل داده شد و ۴ واحد صنفی پلمپ و نصب پارچه گردید و یک واحد نانوایی هم پلمپ و قطع سهمیه آرد گردید.