شخصی با نام عطاءاله طهماسبی در یک پیام ویدیویی مدعی رد کردن قوانین فیزیک حرکت و نظریه نسبیت انشتین شد!

به گزارش قلم دنا این شخص در پیام ویدیویی خود، خود را عطاءاله طهماسبی و ساکن شهر سیسخت شهرستان دنا از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی کرده است.

وی در این پیام ویدیی از ناکام ماندن تلاش های ۳۰ساله خود در ارائه نظریه خود و رد نظریه دانشمندان مشهور جهان از جمله نیوتن و کپلر و البرت انشتین در خصوص قوانین فیزیک حرکت و نظریه نسبیت صحبت کرده است و در پایان با مسئولان نظام و جامعه دانشگاهی و علمی کشور اتمام حجت کرده است که در صورت عدم همکاری، نظریه خود را در اختیار کشورهای خارجی و بیگانه قرار خواهد داد! فیلم صحبت های این شخص را می توانید در زیر مشاهده نمایید: