به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،دکتر حسین اخلاقی نسب فرزند متعهد ، کارآزموده ، توانمند و پاکدست اُستان و شهر چرام، مشاور ریاست بازرسی ویژه رئیس جمهور را عهده دار شده است . ایشان که یکی از مُدیران کل دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور می باشند ، مُدتی است که متولی اِداره کل بازرسی […]

 

به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،دکتر حسین اخلاقی نسب فرزند متعهد ، کارآزموده ، توانمند و پاکدست اُستان و شهر چرام، مشاور ریاست بازرسی ویژه رئیس جمهور را عهده دار شده است .

ایشان که یکی از مُدیران کل دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور می باشند ، مُدتی است که متولی اِداره کل بازرسی نهادهای اقتصادی و مالی دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور اَست و این مسؤولیت خطیر و مهم ، موجب اِفتخار برای استان کهگیلویه و بویراَحمد است .

جامعه دانشگاهی و علمی و سیاسی و فرهنگی استان ضمن تبریکات فراوان به آنجناب ، آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان استدعا دارد .