انسان جدید غربی از قرن چهاردهم با حذف خداوند از زندگی و با خودخداپنداری و تنزل همه جهان چندلایه به طبیعت و تفسیر طبیعت به یک موجود مادی و در نتیجه بهره‌کشی بی حد و حصر از طبیعت برای حداکثرسازی لذت مادی از زندگی، جنگ بیش از ششصد ساله‌ای را با طبیعت رقم زده است.

به منظور تبیین پدیده عجیب و غریب کرونا در این روزها فرضیات گوناگونی مطرح شده و احتمالا می شود. از ساده‌ترین های آن  ـ نظیر اینکه همه چیز از سوپ خفاش شروع شده ـ اگر بگذریم، یک فرضیه اساسی را از زبان رهبر حکیم انقلاب نیز شنیدیم که ممکن است کرونا محصول اراده سیاسی امریکا و امریکائیان جهان برای مبارزه با همه مردمانی باشد که منافع امریکائیان از سوی آنها درمسیر نابودی، قلمداد می شود. خیلی روشن است که در این صورت ایران باید در راس هرم این نابود شوندگان قرار داشته باشد. برای تایید این فرضیه ـ که البته باید منتظر حقایق بیشتری برای اثبات آن ماند  ـ علاوه بر ذات جنایت پیشه امریکا و خصومت ذاتی امریکا با ایران و تمدن ایرانی به عنوان رقیب فکری و فرهنگی امریکا، خبر مهم اثرگذاری و گسترش غیرعادی این ویروس در ایران و در میان مردمان کشورهایی است که با مردم ایران قرابت ژنتیک دارند. واقعیت آن است که از امریکایی که برای کشتن مردم ایران از همه ابزارهای نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی استفاده می کند  ـ که اوج آن کندن قلب مردم ایران با پاره پاره کردن پیکر محبوب ترین فرد ایرانی یعنی شهید قاسم سلیمانی بود ـ بدتر از اینها را نیز باید انتظار داشت. اما و در هر صورت، این فرضیه ای است که برغم داشتن مویدات پیشینی فراوان باید با داده هایی از این پس ـ که خواسته و ناخواسته منتشر خواهد شد ـ ارزیابی شود.

 اما به نظر می رسد یک تبیین جدی و اساسی آن است که پدیده کرونا و پدیده های بدتر از آن، محصول ذات تمدن نوین غرب است. انسان جدید غربی از قرن چهاردهم با حذف خداوند از زندگی _ و نه لزوماً انکار آن _ و با خود، خدا پنداری و تنزل همه جهان چندلایه به طبیعت و تفسیر طبیعت به یک موجود مادی و بیجان و در نتیجه بهره کشی بی حد و حصر از طبیعت برای حداکثر سازی لذت مادی از زندگی، جنگ بیش از ششصد ساله ای را با طبیعت رقم زده است. انسان جدید غربی تا توانست در راستای حداکثرسازی لذت مادی از زندگی با شمشیر تکنولوژی، طبیعت را هرگونه که تخیل می کرد، شخم زد و البته از این ویرانه گنج های زیادی برداشته است. انواع صنایع پیشرفته نظامی و الکترونیکی و انواع محصولات غذایی، پوشاکی و … ساختن بناهای بزرگ با فرآورده هایی که معلوم نیست طبیعت برای ساختن هریک از آنها، چند میلیون سال تلاش و صبر کرده بود و …اما واقعیت آن بود و هست که طبیعت چون ما دارای حیات است، مشکل دقیقاً از آنجائی شروع شد که بشر تنزل یافته به سطح حیات حیوانی بر آن شد که طبیعت جان ندارد، چنانکه فرمود: …..وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ…..و هیچ چیز نیست مگر اینکه در حال ستایش و تسبیح خداوند است ولى شما آدمیان، تسبیح آنها را درک نمی کنید … (اسراء /۴۴) …پیداست که تسبیح  خداوند محصول اوج شعور و آگاهی است. مساله دقیقاً از آنجائی اوج گرفت که در دوران جدید غرب به عنوان یکی از مظاهر توسعه یافتگی، ماموریت علوم طبیعی به جای کشف و فهم طبیعت به تصرف در طبیعت تبدیل شد، یعنی علم به شدت تکنولوژیک شد…. و این شد که بشر همه کورسوهای فهم طبیعت را نیز به روی خود بست، تا همچنان ماجرای لاتفقهون، پایدار و لاینحل بماند.

 اما واقعیت تلخ و البته عبرت آموز آن است که به نظر می رسد جان مهربان طبیعت که تجلی رحمت الهی است و چونان ما در حال مناجات با خداست، در مقابل این همه ویرانی و جنگ و جنایت علیه خود،بی تاب و طاقت شده است و کرونا فریاد اعتراض گوش خراش طبیعت علیه این جنایت بشری است. طبیعت در تلاش است تا با فریاد بلند اعتراض خودرا از این دشمن ـ که در کشتن انسان و طبیعت تردیدی ندارد ـ به گوش همه قربانیان این جنایت در جهان برساند. به نظر می رسد که این هنوز آغاز یک راه است. بشر امروز نه تنها باید برای مبارزه با سلطه گری های سیاسی، اقتصادی و نظامی تمدن امریکایی کاری بکند، بلکه مهمتر از آن باید برای محدود کردن دستان تصرف تکنولوژی برآمده از تمدن امریکایی در طبیعت را ـ طبیعتی که مکمل هستی انسان و نیز  هم سیر و سفر مهربان انسان در این صیرورت به سوی خداست ـ کاری بکند،کارستان. اگر بشر چنین نکند نتایج تکوینی این ماجراء طبیعت مظلوم را علیه این انسان ظالم بیش از این به انقلاب واخواهد داشت. بر اساس مبانی و معارف دینی همه شوریدنهای طبیعت علیه انسان در طول تاریخ به خاطر ظلم بوده است، به نظر می رسد این شورش طبیعت در مقابل این ظلم انسانی به تناسب ویژگی های تمدن جدید غرب، تازه آغاز شده باشد.

  • منبع خبر : جهان نیوز