محمدرضا خاتمی به علت مبتلا شدن به ویروس کرونا، در بیمارستان بستری شد.

محمدرضا خاتمی، عضو حزب اتحاد ملت و نماینده مجلس ششم، به علت ابتلا به ویروس کرونا برای مداوا در بیمارستان بستری شده است.