کهگیلویه بزرگ
تشریح آخرین وضعیت پروژه های شبکه های انتقال و فوق توزیع برق در کهگیلویه بزرگ در مصاحبه بامدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 26 آوریل 2020

تشریح آخرین وضعیت پروژه های شبکه های انتقال و فوق توزیع برق در کهگیلویه بزرگ در مصاحبه بامدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد

  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد، آخرین وضعیت پروژه های شبکه های انتقال و فوق توزیع برق در کهگیلویه بزرگ را تشریح کرد. ” مهندس داود راهزادی ” گفت: تمامی مراحل اداری و اجرایی پروژه های شبکه های انتقال و فوق توزیع برق در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط شرکت سهامی […]