کریم فرخیانی
کریم فرخیانی رئیس هیات مدیره فولاد خوزستان شد 16 آوریل 2020

کریم فرخیانی رئیس هیات مدیره فولاد خوزستان شد

در آخرین تحولات صورت گرفته علی دارابی و نواب طباطبایی به عنوان اعضا هیئت مدیره جایگزین مهدی رضائی و مجتبی مهری نژاد شدند تحولات صورت گرفته در کارخانه فولاد خوزستان یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس هیات مدیره این شرکت شد . به گزارش قلم دنا ، با تصمیم هیات مدیره ،شرکت فولاد خوزستان تغییراتی را […]