پیشنهاد
۸ پیشنهاد دکتر معین به رییس‌جمهور برای پیشگیری و درمان کرونا در کشور 30 مارس 2020
طی نامه ای مطرح شد؛

۸ پیشنهاد دکتر معین به رییس‌جمهور برای پیشگیری و درمان کرونا در کشور

رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور خواستار ادامه یافتن محدودیت‌ها و تعطیلات حداقل تا پایان فروردین شد و درباره عواقب شبه عادی جلوه دادن شرایط هشدار داد.