پست
پست اینستاگرامی صفحه رهبر معظم انقلاب در واکنش به ادعای اخیر آمریکا + عکس 24 آوریل 2020

پست اینستاگرامی صفحه رهبر معظم انقلاب در واکنش به ادعای اخیر آمریکا + عکس

پست اینستاگرامی صفحه رهبر معظم انقلاب در واکنش به ادعای اخیر آمریکا: کسانی باید امنیت خلیج فارس را تامین کنند که خلیج فارس متعلق به آنها و خانه‌ی آنهاست. آمریکا چه کاره است؟!