پارچه
جریمه ۱۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه و ضبط کالا به نفع دولت 14 آوریل 2020
مدیرکل تعزیرات حکومتی خبر داد؛

جریمه ۱۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه و ضبط کالا به نفع دولت

صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه، ۱۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه و ضبط کالا به نفع دولت خبر داد