ملاغلامحسین سیاهپور
به مناسبت ۳۱ فروردین ماه ۱۳۴۲ :نبرد گجستان و نقش ملاغلامحسین سیاهپور به روایت شاهدان محلی و تاریخ نویسان 19 آوریل 2020

به مناسبت ۳۱ فروردین ماه ۱۳۴۲ :نبرد گجستان و نقش ملاغلامحسین سیاهپور به روایت شاهدان محلی و تاریخ نویسان

  جنگ گجستان نمونه کوچکی از عظمت و بزرگی مردم استان کهگیلویه و بویراحمد و نشان دهنده عظمت مردم این دیار در تاریخ است که می تواند برای نسل امروز این دیار حتی از تصور خارج باشد. نبرد گچستان به قلم ” دکتر سیدمصطفی تقوی ” استاد دانشکاه تهران: از آغاز دهه ۱۳۴۰ شمسی، رژیم […]