مدیرکل دادگستری
گزارش عملکرد ۷ ماهه دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد 21 آوریل 2020

گزارش عملکرد ۷ ماهه دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد

  ریاست معظم قوه قضاییه با تأکید بر کارآمدی دستگاه قضایی در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، مهمترین انگیزه خود را تحول در این قوه بیان کرد. آنچه در پایین می آید گزارشی از عملکرد ۷ ماهه دادگستری استان از شهریور ماه ۱۳۹۸ تا اسفند سال ۱۳۹۸ از زمان انتصاب دکتر نگین تاجی است. […]