محسن رفیق دوست
07 آوریل 2020
ماجرای مرگ هویدا؛

محسن رفیق‌دوست: هویدا کُشته شد، اعدام نشد/ بعید نیست کار هادی غفاری باشد

محسن رفیق‌دوست: هویدا گفت در اعدامم عجله نکنید خیلی حرف‌ها دارم