فوتبال
عضو هیات مدیره پرسپولیس سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد 28 مارس 2020
با حکم حیدر بهاروند؛

عضو هیات مدیره پرسپولیس سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد

مهدی محمدنبی با حکم حیدر بهاروند، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد.