فضای مجازی
سیر تا پیاز پرونده خواننده خوش صدا!/ اعدام در انتظار محسن لرستانی 28 مارس 2020

سیر تا پیاز پرونده خواننده خوش صدا!/ اعدام در انتظار محسن لرستانی

محسن لرستانی خواننده معروف به دلیل مشکلات اخلاقی به دادگاه احضار شد و با قرار بازداشت موقت به اوین رفت.