عضو حزب اتحاد ملت
محمدرضا خاتمی به کرونا مبتلا شد 29 مارس 2020
کرونای دموکرات به خاتمی رسید

محمدرضا خاتمی به کرونا مبتلا شد

محمدرضا خاتمی به علت مبتلا شدن به ویروس کرونا، در بیمارستان بستری شد.