صالحی
حکم ۱/۹ میلیاردی برای قاچاقچی لوازم رایانه در تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد 19 آوریل 2020

حکم ۱/۹ میلیاردی برای قاچاقچی لوازم رایانه در تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از محکومیت یک میلیارد و نهصدو پنجاه میلیون ریالی عامل قاچاق لوازم رایانه خبر داد.

جریمه ۱۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه و ضبط کالا به نفع دولت 14 آوریل 2020
مدیرکل تعزیرات حکومتی خبر داد؛

جریمه ۱۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه و ضبط کالا به نفع دولت

صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه، ۱۷ میلیاردی قاچاقچی پارچه و ضبط کالا به نفع دولت خبر داد