شماره ۴
09 آوریل 2020
فرماندار کهگیلویه خبر داد؛

بارندگی اخیر موجب ریزش تپه مجاور تونل شماره ۴ واقع در منطقه دشمن زیاری بخش کهگیلویه شده است

فرماندار کهگیلویه؛ ریزش کوه باعث مسدود شدن دهانه تونل شده و خسارت و تلفاتی نداشته است.

09 آوریل 2020
ساعاتی پیش رخ داد؛

تونل شماره ۴ محور ارتباطی دهدشت-پاتاوه ریزش کرد+فیلم

تونل شماره ۴ در حال ساخت محور ارتباطی دهدشت-پاتاوه ریزش کرد.