سازمان های توسعه
معاون اقتصادی استاندار:کافی نبودن منابع داخلی بانک های استان های  کمتر برخوردار مانع اصلی تحقق جهش تولید است/ لغو شرط پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا موجب شتاب بخشیدن به توسعه تولید می شود/ ضرورت حضور جدی سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری در استان ها 05 مه 2020

معاون اقتصادی استاندار:کافی نبودن منابع داخلی بانک های استان های  کمتر برخوردار مانع اصلی تحقق جهش تولید است/ لغو شرط پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد به بالا موجب شتاب بخشیدن به توسعه تولید می شود/ ضرورت حضور جدی سازمان های توسعه ای برای سرمایه گذاری در استان ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: کافی نبودن منابع داخلی بانک های استان ها، به خصوص در استان های کمتر برخوردار مانع اصلی تحقق جهش تولید است. نشست ویدئو کنفرانس معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور به ریاست بابک دین پرستمعاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور برگزار شد. سید […]