ربیعی
ربیعی: سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع می شود 25 مارس 2020
سخنگوی دولت گفت: سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع می شود

ربیعی: سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع می شود

ربیعی اظهار داشت: ما تخت‌های خالی هم داریم و این نشان می‌دهد این بیماری را کنترل کرده‌ایم. در جلسه امروز بحث این بود که ممکن است موج دوم این بیماری را داشته باشیم.