رئیس هیات مدیره فولاد خوزستان
کریم فرخیانی رئیس هیات مدیره فولاد خوزستان شد 16 آوریل 2020

کریم فرخیانی رئیس هیات مدیره فولاد خوزستان شد

در آخرین تحولات صورت گرفته علی دارابی و نواب طباطبایی به عنوان اعضا هیئت مدیره جایگزین مهدی رضائی و مجتبی مهری نژاد شدند تحولات صورت گرفته در کارخانه فولاد خوزستان یک کهگیلویه و بویراحمدی رئیس هیات مدیره این شرکت شد . به گزارش قلم دنا ، با تصمیم هیات مدیره ،شرکت فولاد خوزستان تغییراتی را […]