خلخالی
06 آوریل 2020

ناگفته‌هایی از اعدام و دفن امیرعباس هویدا در بهشت زهرا+فیلم

فرشته انشاء استاد دانشگاه وقت تهران و از نزدیکان هویدا در گفت و گویی که اسفند سال ۱۳۶۴ با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد انجام داده این نظر که هویدا در سلول زندان با فاصله کمی کشته شده را رد کرد و با توجه به اصابت گلوله‌ها گفت که به او از فاصله ۱۰ متری تیراندازی شده است.