تامین برنج”
31 مارس 2020

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت کهگیلویه،چرام ولنده:تامین ۹۰ تن برنج دولتی برای سه شهرستان کهگیلویه، چرام و لنده

  این روزها با شیوع ویروس کرونا و محدود کردن ترددهای بین استان ها و بین شهرها شرایط خاصی در همه ی شهرهای کشور حاکم است که کم سابقه و بعضا بی سابقه بوده است. شهرستان کهگیلویه نیز از این وضعیت مستثنی نیست و در راه های ارتباطی برون شهری و درون شهری تهمیدات لازم […]