برخورد قضایی
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد: برخورد قانونی و قضایی در انتظار متجاوزان به انفال 07 آوریل 2020

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد: برخورد قانونی و قضایی در انتظار متجاوزان به انفال

  استان کهگیلویه و بویراحمد از نقاطی است که بیشتر مساحت آن را جنگل و کوه فرا گرفته است. کوه های این استان، ادامه سلسله جبال زاگرس است که به زاگرس جنوبی مشهور است. قله دنا از مرتفع ترین قلل این رشته کوه در این استان قرار گرفته است. هرچه از یاسوج مرکز استان، به […]