باز
10 آوریل 2020
در پی بارش های ۲۴ساعت اخیر؛

مدیرکل راهداری استان: تمامی محورهای مواصلاتی استان باز می باشد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان؛ تمامی محورهای ارتباطی اعم از اصلی و فرعی و رستایی در سطح استان باز می باشند.