اقساط
دستور معاون اقتصادی استاندار به دبیر شورای هماهنگی بانک های استان:الزام کلیه بانک ها و موسسات مالی جهت رعایت مصوبه بانک مرکزی در شرایط کرونایی / شهروندان در صورت مشاهده تخلف موارد را به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها ی استان اعلام کنند 03 آوریل 2020

دستور معاون اقتصادی استاندار به دبیر شورای هماهنگی بانک های استان:الزام کلیه بانک ها و موسسات مالی جهت رعایت مصوبه بانک مرکزی در شرایط کرونایی / شهروندان در صورت مشاهده تخلف موارد را به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها ی استان اعلام کنند

  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت:با توجه به مصوبه دولت بانک های استان حق دریافت اقساط طی مدت اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ندارند. به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،با شیوع بیماری کرونا و افزایش مراقبت ها و همچین تعطیلی بسیاری از صنوف بزرگترین نگرانی مردم ،پرداخت اقساط وامهایشان است که هر […]