طی حکمی از سوی معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان،مسئول دفتر نظارت وبازرسی انتخابات شهرستان کهگیلویه منصوب شد. به گزارش راک نیوز،طی حکمی ازسوی محمدامین صادقی مقدم عضو حقوقدان ومعاون اجرایی امور انتخابات ، احمد طائت پور به عنوان مسئول دفتر نظارت وبازرسی انتخابات شهرستان کهگیلویه منصوب شد. پیش از این آقای فروزی […]

 

طی حکمی از سوی معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان،مسئول دفتر نظارت وبازرسی انتخابات شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

به گزارش راک نیوز،طی حکمی ازسوی محمدامین صادقی مقدم عضو حقوقدان ومعاون اجرایی امور انتخابات ، احمد طائت پور به عنوان مسئول دفتر نظارت وبازرسی انتخابات شهرستان کهگیلویه منصوب شد.

پیش از این آقای فروزی مسولیت این دفتر را برعهده داشت.

مراسم تودیع و معارفه در فرمانداری شهرستان کهگیلویه با حضور مسولان استانی و شهرستانی برگزار شد.