طی حکمی از سوی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد دکتر ابراهیم مهرحو به سمت معاون تعاون این اداره کل منصوب شد. مهرجو دارای مدرک دکترای اقتصاد ، کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناسی ارشد عمران می باشد و از کارکنان باسابقه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است […]

 

طی حکمی از سوی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد دکتر ابراهیم مهرحو به سمت معاون تعاون این اداره کل منصوب شد.

مهرجو دارای مدرک دکترای اقتصاد ، کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناسی ارشد عمران می باشد و از کارکنان باسابقه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان است که دارای سوابقی از جمله ۱۰ سال رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کهگیلویه، ۴ سال معاونت پشتیبانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد.

پیش از مهرجو آزادی معاون تعاون بود که بازنشسته شدند.