نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با حضور دکتر محمد غلام نژاد، رئیس دانشگاه_ دکتر علی شهابی نسب، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان_محسن رفیعی، رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه_دکتر محمود شهامت؛سرپرست معاونت درمان_دکتر سید امین حسینی مطلق؛سرپرست معاونت پژوهشی_دکتر محمد مهدی بانشی؛معاون بهداشت_ دکتر محمد ذوالعدل؛مشاورعالی رئیس دانشگاه_ دکتر سامر […]

نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با حضور دکتر محمد غلام نژاد، رئیس دانشگاه_ دکتر علی شهابی نسب، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان_محسن رفیعی، رئیس دبیرخانه هیئت امنای دانشگاه_دکتر محمود شهامت؛سرپرست معاونت درمان_دکتر سید امین حسینی مطلق؛سرپرست معاونت پژوهشی_دکتر محمد مهدی بانشی؛معاون بهداشت_ دکتر محمد ذوالعدل؛مشاورعالی رئیس دانشگاه_ دکتر سامر مرادیان؛سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع_دکتر حجت اله انصاری؛سرپرست معاونت غذا و دارو_جهانشیرهدایت نیا؛مدیر امور حقوقی_ ملک حسینی؛ مدیر مالی دانشگاه_ذوالفقار دیودل؛ مدیر روابط عمومی_ یحیی محقق؛ معاون بودجه و ضرغام بختیاری نژاد؛ مدیر بودجه ریزی و دکتر منصور رایگانی؛ عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج(عضو مجازی جلسه) برگزار شد.

به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر محمد غلام نژاددرنشست گفت: جایگاه هیئت امنا در دانشگاه ها موجب تمایز آنها از سایر دستگاه ها شده و می تواند با دادن اختیاراتی به دانشگاه در تحقق اهداف آنها موثر باشد.

وی یادآور شد: اعضای هیئت امنا باید افرادی پویا، فعال و پیگیر باشند زیرا در این هیئت تصمیمات بسیار خوبی می توان اتخاذ نمود که منوط به همکاری و پای کار بودن اعضای جلسه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه اعضای هیئت امنا باید درگیر مسائل و مشکلات دانشگاه باشند،تصریح کرد: زمانی که چالش ها و معضلات یک دستگاه به درستی بررسی شوند می توان گام های بیشتر در راستای توسعه در بخش های مختلف آموزشی، بهداشتی ، درمانی و عمرانی برداشت.

به گزارش وب دا؛ قرار است جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنا دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ۱۷ مهرماه در وزارت بهداشت (تهران )برگزار وپیشنهادات برای مصوب شدن در این جلسه مطرح گردد.