مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از پذیرایی از ۴۰۰۰ عزادار حسینی توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در یاسوج خبر داد. عیسی کریمی تسلیت اربعین حسینی گفت :در روز اربعین حسینی از حدود بیش از ۴۰۰۰ نفر از عزاداران حسینی در یاسوج توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان […]

 

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد از پذیرایی از ۴۰۰۰ عزادار حسینی توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان در یاسوج خبر داد.

عیسی کریمی تسلیت اربعین حسینی گفت :در روز اربعین حسینی از حدود بیش از ۴۰۰۰ نفر از عزاداران حسینی در یاسوج توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان پذیرایی شد.