معاون بهره برداری شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد بابک لشکری به سمت مدیر بهره برداری شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. لشکری در سوابق خود سرپرست شرکت گاز شهرستان کهگیلویه ، سرپرست شرکت گاز بویراحمد و رئیس HSI استان […]

معاون بهره برداری شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد بابک لشکری به سمت مدیر بهره برداری شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

لشکری در سوابق خود سرپرست شرکت گاز شهرستان کهگیلویه ، سرپرست شرکت گاز بویراحمد و رئیس HSI استان را دارد.