به گزارش قلم دنا؛طی حکمی ازسوی معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، دکتر نصرت اله حیدرپور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد شد. مربی آموزش دروس تخصصی کشاورزی، مدرس دوره های علمی کاربردی کشاورزی گچساران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه، رئیس ایستگاه تحقیقات […]

به گزارش قلم دنا؛طی حکمی ازسوی معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، دکتر نصرت اله حیدرپور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد شد.

مربی آموزش دروس تخصصی کشاورزی، مدرس دوره های علمی کاربردی کشاورزی گچساران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه، رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران در دولت های نهم و دهم بخشی ازسوابق درخشان دکترحیدرپور میباشند.

لازم به ذکراست دکترحیدرپور ازفرزندان شایسته شهرستان چرام هستند.

برچسب