به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در متن این جوابیه آمده است: بسمه تعالی در پی طرح برخی ادعاهای خلاف واقع تحت عنوان « پسرفت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به گواه آمارهای جهانی+مستندات » در پایگاه خبری- تحلیلی «مهر دنا» ، ضمن تأکید بر این نکته که […]

 

به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در متن این جوابیه آمده است:

بسمه تعالی

در پی طرح برخی ادعاهای خلاف واقع تحت عنوان « پسرفت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به گواه آمارهای جهانی+مستندات » در پایگاه خبری- تحلیلی «مهر دنا» ، ضمن تأکید بر این نکته که هرم مدیریتی دانشگاه، انتقاد علمی، مستند و سازنده را فرصتی برای شناخت نقاط ضعف و یافتن راه کارهایی برای رفع آن ها دانسته و مشی خود را پرداختن به متن کار و بی اعتنایی به حاشیه سازی های احتمالی افراد یا گروه ها قرار داده است ، اما از آنجا که تفسیر خاص از مستند انتشاریافته ، مصداق « کَلِمَهُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ » بوده و سبب سوء برداشت و فضاسازی کاذب و ظالمانه علیه این مرکز علمی شده ، لذا روابط عمومی دانشگاه لازم دید نکات ذیل را به استحضار مخاطبان محترم رسانه منتشر کننده خبرفوق و آحاد مردم فهیم استان برساند:

۱- رتبه بندی وبومتریک که شاخصی برای رتبه بندی وب سایت دانشگاه ها بوده و نتایج آن، سالیانه دو بار در ماههای دی ( January ) و ت یر ( July ) منتشر می شود ، مبتنی برچهار معیار حضور در وب ( Presence )، تأثیرگذاری ( Impact ) ، دسترسی و آشکار سازی فایل ها ( Openness ) و تعالی و کیفیت ( Excellence ) می باشد. حضور در وب، شامل تمامی صفحات مربوط به دامین اصلی و ساب دامین سایت دانشگاه بوده و دسترسی و آشکار سازی فایل ها بر اساس فایل های دارای کیفیت محتوایی از جمله فایل های آموزشی از نوع ppt , docx , doc , pdf مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور رعایت استراتژی علمی استدلال مبتنی بر شواهد ( Evidence based ) در این مورد و نیز فراهم نمودن منبع کسب اطلاعات بیشت ر، به استحضار می رساند که منبع مورد استفاده در آدرس https://file.qums.ac.ir/repositor y /itst/it/arz/index-portal1.pdf قابل دسترس می باشد.

۲- ادعای مطروحه مبنی بر پسرفت دانشگاه در هفت ماه گذشته بر اساس مستند منتشر شده از نظر صوری و ماهوی، اشتباه است، زیرا به استناد مفاد بند ۱، ارزیابی وبومتریک در بازه زمانی شش ماهه دی ماه تا تیر ماه بوده و قضاوت در مورد ماه هفتم یعنی اواخر مردادماه که زمان انتشار خبر است، بدون استناد علمی بوده واز حیز انتفاع ساقط است.

۳- مدیریت جدید دانشگاه از اسفند ماه ۱۴۰۰ آغاز به کار نموده و احتساب عملکرد ماه های دی و بهمن که یک سوم بازه زمانی ارزشیابی است در قضاوت در مورد عملکرد ایشان و زیرمجموعه های تابعه، از نظر فلسفی، خلط مبحث و از نظر پژوهشی، تورش یا بایاس محسوب می شود؛ زیرا عملکرد هر ماه ، بر نتایج شش ماهه اثر گذاشته و بر اساس مستندات موجود نمی توان به صراحت تعیین نمود که این افت ، در کدام یک از ماه های مورد ارزیابی اتفاق افتاده است.

۴- از آنجا که دانشگاه علوم پزشکی استان، در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، سیاست آموزش حضوری را سرلوحه کار خود قرار داد ه و بدین ترتیب فعالیت های مرتبط با آموزش مجازی نظیر بارگذاری فایل های آموزشی، مراجعه دانشجویان به سایت دانشگاه برای استفاده از محتواهای آ موزشی، انجام تکالیف و …، کاهش یافته، لذا با توجه به مفاد بند ۱، طبیعتاً میزان دسترسی و آشکار سازی فایل ها کاهش یافته و به همین دلیل ، کاهش شاخص وبومتریک، ناشی از پسرفت نبوده بلکه یک امر اصولی و مبتنی بر فرایند علمی به شرح فوق است که علاوه بر این که مایه تخریب و فضاسازی برعلیه دانشگاه نبوده ، مستندی بر کاهش یافتن فعالیت های آموزش مجازی و توجه و اهتمام ویژه دانشگاه به آموزش حضوری می باشد.

۵- ادعای مطروحه مبنی ب ر این که « دانشگاه‌هایی که بعد از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج قرار گرفته‌اند یا دانشکده هستند در شهرهای کوچک یا تازه دانشگاه شده‌اند مثل بهبهان، گراش و … . » ، کذب محض است؛ زیرا با نگاهی گذرا به مستند ارائه شده پیوست خبر، قرار گرف تن دانشگاه ع لوم پزشکی ارتش (رتبه ۳۶)، دانشگاه شاهد (رتبه ۳۸)، دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی (رتبه ۴۱) مستقر در تهران، دانشگاه علوم پزشکی البرز ( رتبه ۴۵) مستقر در کرج، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی (رتبه ۴۰)، دانشگاه علوم پزشکی قم (رتبه ۴۷ ) مستقر در مراکز استان و دانشگاه های همسطح نظیر دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ( رتبه ۴۲) و دانشگاه علوم پزشکی کردستان ( رتبه ۴۴) پس از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (رتبه ۳۴) قابل رؤیت می باشد.

۶- بر اساس علم آمار، قرارگرفتن در محدوده میانگین ± یک انحراف معیار و یا قرار داشتن درمحدوده نزدیک به میانه بعنوان محدوده نرمال تلقی می شود. بر این اساس و با توجه به رتبه ۳۴ این دانشگاه در بین ۶۵ مرکز آموزش علوم پزشکی مذکور در پیوست خبر، بایستی اذعان نمود بر خلاف سیاه نمایی ا نجام شده ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با توجه به شرایط و امکانات موجود، در رتبه و جایگاه مناسبی قرار دارد؛ هر چند که این دانشگاه به این جایگاه بسنده ننموده و هرم مدیریتی دانشگاه، تمام تلاش خود را مصروف ارتقاء این رتبه و نیز بهینه سازی سایر شاخص های ارزشیابی در راستای برقراری عدالت و تعالی نظام سلامت خواهند نمود.

پاسخ این دانشگاه به مطلب مندرج در پایگاه خبری- تحلیلی « مهر دنا» تحت عنوان « پسرفت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به گواه آمارهای جهانی+مستندات به شرح ۶ بند فوق ارسال می گردد . مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نسبت به درج آن جهت تنویر افکار عمومی اقدام گردد . بدیهی است از آنجا که اصحاب رسانه بایستی پس از حصول اطمینان از صحت موضوع نسبت به انتشار آن اقدام نموده و با طرح ادعاهای بی‌اساس و مطالب سست ، امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار نکنند ، حق پیگیری حقوقی این مسئله برای د انشگاه محفوظ است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه وبویراحمد