مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان در بازدید از این منطقه گفت: پروژه های آبخیزداری استان در سال‌های اخیر همگی آبگیری و عملکرد بسیار خوبی در کنترل سیلاب داشته اند. جاوید بخت اضافه کرد: پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی مناطق شهرستان کهگیلویه نقش مثبتی در پروژه های آبخیزداری و کنترل سیلاب های […]

 

مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان در بازدید از این منطقه گفت: پروژه های آبخیزداری استان در سال‌های اخیر همگی آبگیری و عملکرد بسیار خوبی در کنترل سیلاب داشته اند.

جاوید بخت اضافه کرد: پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی مناطق شهرستان کهگیلویه نقش مثبتی در پروژه های آبخیزداری و کنترل سیلاب های اخیر داشته اند

وی خاطرنشان کرد,: پروژه های آبخیزداری در مناطق شهرستان کهگیلویه در سیل های اخیر عملکرد بسیار تاثیر گذاری برجای گذاشت و از خسارت زیاد در این شهرستان جلوگیری کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان تاکید کرد: این پروژه هادر سیلاب های اخیر سامانه مونسون که در سیلاب های گذشته بوده سرازیر شده و در مناطق بخشی از سیلاب در استخر های پخش وجود دارد

وی اضافه کرد :کنترل سیلاب در شهرستان کهگیلویه سالانه ۶۰۰ هزار متر مکعب در همین سیلاب اخیر ۱۲۰ هزار متر مکعب در این مناطق سیلاب کنترل شده است

جاوید بخت افزود :۲۵ پروژه مشابه این پروژه در سطح استان وجود دارد که شامل ساز های کنترل سیلاب خاک و پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی با هدف کنترل روان آبهای سطحی و افزایش نفوذ پذیری خاک و کنترل سیلاب اجرا شده است که بالغ بر ۲۴ میلیون مترمکعب سیلاب یا روان اب سطحی را در حوزه های تحت تاثیر این عملیات اجرا شده است

وی به تاثیر اقدامات آبخیزداری ، پیشگیری از ورود رسوبات به مخازن سدها و کاهش عمر مفید سدها و آلودگی منابع آب، پیشگیری از آسیب ها و خطرات احتمالی بلایای طبیعی از جمله سیل، زمین لغزش، گرد و غبار، خشکسالی، اجرای عملیات آبخیزداری در تولید آب و ذخیره در سفره های آب زیر زمینی تاکید نمود وتصریح کرد شناسایی مناطق حساس به فرسایش ، زمین لغزش ، رانش و… باعث جلوگیری از هدر رفت سرمایه گذاری می باشد.

جاوید بخت به راهکارهای موثر آبخیزداری درحفاظت و استحصال آب از جمله مدیریت جامع حوزه های آبخیز، کنترل آبهای خروجی بلااستفاده از حوضه ها، بهره برداری از سیلابها و پخش سیلاب بر آبخوانها، کنترل و کاهش تبخیر در مناطق کوهستانی، استحصال آب ناشی از کنترل رسوب در بالا دست حوزه ی سدها اشاره کرد.