سرپرست معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی کشور دیدار کرد. به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر سامر مرادیان گفت: در این دیدار نیازهای تملیکی و هزینه ای  حوزه های مختلف دانشگاه مطرح و قول مساعد در […]

سرپرست معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی کشور دیدار کرد.
به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛ دکتر سامر مرادیان گفت: در این دیدار نیازهای تملیکی و هزینه ای  حوزه های مختلف دانشگاه مطرح و قول مساعد در جهت رفع این نیازها داده شد.
دکتر مرادیان عنوان کرد: با توجه به محرومیت استان و نیازهای شدید حوزه سلامت و درمان استان و پتانسیل ویژه این سازمان در جهت رفع این نیازها از طریق اموال تملیکی، امیدواریم که بخشی از مشکلات خرید اموال سرمایه ای دانشگاه مرتفع گردد.
دیدار سرپرست معاون توسعه مدیریت و منایع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی کشور

 

دیدار سرپرست معاون توسعه مدیریت و منایع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی کشور

 

دیدار سرپرست معاون توسعه مدیریت و منایع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با رئیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی کشور