رئیس دانشگاه علوم پزشکی از موافقت اصولی وزارت بهداشت با راه اندازی مرکز رادیوتراپی درمرکز استان خبر داد. ایشان که از ابتدای حکم سرپرستی ،یکی از دغدغه های خود را راه اندازی این مرکز عنوان نمودند،اظهار داشت:باطرح موضوع وتوجیه آن دروزارت بهداشت،تخصیص «دستگاه شتاب دهنده» برای این مرکز در صدر اولویتهای وزارت بهداشت ازمحل […]

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی از موافقت اصولی وزارت بهداشت با راه اندازی مرکز رادیوتراپی درمرکز استان خبر داد.

ایشان که از ابتدای حکم سرپرستی ،یکی از دغدغه های خود را راه اندازی این مرکز عنوان نمودند،اظهار داشت:باطرح موضوع وتوجیه آن دروزارت بهداشت،تخصیص «دستگاه شتاب دهنده» برای این مرکز در صدر اولویتهای وزارت بهداشت ازمحل هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران، قرار گرفت وآن را یکی از نیازهای مغفول مانده مردم استان دانستند .

دکتر غلام نژاد موافقت اصولی با راه اندازی مرکز رادیوتراپی درمرکز استان را برای تامین بخشی از درمان بیماران مبتلا به سرطان اقدامی بزرگ ومفید درجهت توسعه بخش درمان وسلامت مردم استان دانستند واین نگاه وزارت بهداشت به مناطق کم برخوردار وتحقق شعار عدالت درسلامت راتحسین نمودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خاطر نشان کردند؛با پیگیری های صورت گرفته،این مهم را درجهت تکمیل درمان بیماران مبتلا به سرطان وجلوگیری از ارجاع وآواره شدن (به دلیل تعدد جلسات اشعه درمانی)در استانهای مجاور ،اقدامی بزرگ برای مردم استان برشمردند واز همه مسئولین استانی ،خیرین ورسانه ها وسازمانهای مردم نهاد برای کمک به توسعه زیر ساختها دراستان خواستند که کنار مردم قرار بگیرند ومجموعه سلامت رایاری نمایند.

یادآوری می شود دستگاه شتاب دهنده این مرکز وتامین زیر ساخت فیزیکی آن بسیار پرهزینه ولی مورد نیاز وحق مردم استان می باشد واستان کهگیلویه وبویراحمد شاید تنها مرکز استان بدن مرکز رادیوتراپی می باشد وبرخی استانهای کشور درشهرستانها نیز چنین مراکزی وجود دارد.