وزیر کشور به منظور بررسی خسارت سیل اخیر از منطقه طسوج در شهرستان چرام بازدید کرد.   به گزارش قلم دنا،احمد وحیدی وزیر کشور امروز پنج‌شنبه به منظور بررسی خسارت سیل وارد استان شد و با حضور استاندار و معاون عمرانی استاندار از مناطق سیل زده طسوج در شهرستان چرام بازدید کردند.  

 

وزیر کشور به منظور بررسی خسارت سیل اخیر از منطقه طسوج در شهرستان چرام بازدید کرد.

 

به گزارش قلم دنا،احمد وحیدی وزیر کشور امروز پنج‌شنبه به منظور بررسی خسارت سیل وارد استان شد و با حضور استاندار و معاون عمرانی استاندار از مناطق سیل زده طسوج در شهرستان چرام بازدید کردند.