به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛دکتر عین اللهی وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی طی حکمی،دکتر محمد غلام نژاد را به عنوان “رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم کهگیلویه وبویراحمد” منصوب کرد. به گزارش قلم دنا دکتر محمد غلام نژاد در ۳٠ بهمن ۱۴٠٠ توسط دکتر […]

 

به گزارش قلم دنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج؛دکتر عین اللهی وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی طی حکمی،دکتر محمد غلام نژاد را به عنوان “رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم کهگیلویه وبویراحمد” منصوب کرد.

به گزارش قلم دنا دکتر محمد غلام نژاد در ۳٠ بهمن ۱۴٠٠ توسط دکتر عین اللهی وزیر بهداشت به عنوان “سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه وبویراحمد” منصوب شده بود.